81-844 Sopot ul. Armii Krajowej 95/1A · tel.fax:+48 551 01 35 +48 602 251 791

opptrojmiasto@wp.pl · musial_opptrojmiasto@wp.pl · punkt-konsultacyjny@wp.pl

Krótkie kursy i szkolenia

 

Krótkoterminowa terapia psychoanalityczna.

3 –miesięczny kurs dla terapeutów, psychologów klinicznych, psychiatrów, pedagogów, socjologów i konsultantów przygotowujący do prowadzenia pacjentów w settingu 1-2 sesji w tygodniu w wymiarze 3, 6 lub 12 miesięcy w warunkach instytucji lub gabinetu. Przedstawione zostaną zasady krótkoterminowej pracy psychoanalitycznej. Zajęcia będą miały charakter seminaryjno – superwizyjny. Cześć kliniczna opierać się będzie na case study i materiale wniesionym przez uczestników kursu. Uczestnicy kursu otrzymują literaturę elektroniczną oraz materiały szkoleniowe. Cykl obejmuje 24 godziny szkoleniowe, 3 zajęcia sobotnie 1 raz w miesiącu.

 

Interwencja kryzysowa w podejściu psychoanalitycznym.

3 – miesięczny kurs dla terapeutów, psychologów klinicznych, psychiatrów, pedagogów, socjologów i konsultantów przygotowujący do prowadzenia interwencji kryzysowej wobec osób doświadczonych skutkami traum i nadużyć, kryzysów osobistych, małżeńskich czy rodzinnych, osób funkcjonujących w sytuacjach opresyjnych i konfliktowych. Przedstawione zostanie psychoanalityczna koncepcja traumy i kryzysu oraz zasady prowadzenia pacjenta. Zajęcia będą miały charakter seminaryjno – superwizyjny. Cześć kliniczna opierać się będzie na case study i materiale wniesionym przez uczestników kursu. Uczestnicy kursu otrzymują literaturę elektroniczną oraz materiały szkoleniowe. Cykl obejmuje 24 godzin szkoleniowych, 3 zajęcia sobotnie 1 raz w miesiącu.

 

Praca z pacjentem depresyjnym.

3 – miesięczny kurs dla terapeutów, psychologów klinicznych i psychiatrów pogłębiający rozumienie pacjentów doświadczających utraty, żałoby i zmagających się z objawami obniżonego nastroju oraz depresji. Przedstawione zostaną psychoanalityczne koncepcje utraty, żałoby i depresji. Zajęcia będą miały charakter seminaryjno – superwizyjny. Cześć kliniczna opierać się będzie na case study i materiale wniesionym przez uczestników kursu. Uczestnicy kursu otrzymują literaturę elektroniczną oraz materiały szkoleniowe. Cykl obejmuje 24 godzin szkoleniowych, 3 zajęcia sobotnie 1 raz w miesiącu.

KOSZT I TERMINY

Cykle krótkich szkoleń odbywają się każdego miesiąca od września do grudnia i od marca do czerwca. Koszt cyklu wynosi 590 PLN.

ZGŁOSZENIA

Prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą mail: musial_opptrojmiasto@wp.pl wraz ze wskazaniem wybranego tematu kursu i miesiąca. Prosimy również o informację dotyczącą miejsca pracy, wykonywanej pracy, wykształcenia i dotychczasowych szkoleń.

Szkolenia

Teksty naukowe

O nas

Psychoanaliza

Aktualności

Audio-Wideo

Konferencje