81-844 Sopot ul. Armii Krajowej 95/1A · tel.fax:+48 551 01 35 +48 602 251 791

opptrojmiasto@wp.pl · musial_opptrojmiasto@wp.pl · punkt-konsultacyjny@wp.pl

Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży

Szkolenie zgodne jest ze standardami Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPP oraz wytycznymi Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EFPP.

2,5 – letnie szkolenie w psychoterapii pscyhoanalitycznej dzieci i młodzieży przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe PTPP lub afiliowane przez PTPP z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej lub są w trakcie jego odbywania.

Szkolenie obejmuje 22 zjazdy po 12 godzin szkoleniowych (razem 264 godziny szkoleniowe). Zajęcia będą odbywać się w sobotę (8 godzin szkoleniowych) i niedzielę (4 godziny szkoleniowe) raz w miesiącu.

Program szkolenia obejmuje seminaria kliniczne (88 godzin szkoleniowych) i seminaria teoretyczne (176 godzin szkoleniowych) z zakresu zagadnień etyki pracy z dziećmi i młodzieżą, teorii rozwojowych i więzi, obserwacji niemowląt, psychopatologii wczesnodziecięcej, dziecięcej i młodzieżowej, diagnozy w terapii dzieci i młodzieży, organizacji ram pracy terapeutycznej, techniki pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną, współpracy ze środowiskiem, procesów grupowych i rodzinnych.

4,5 – letnie szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży dla osób, które nie odbyły dotychczas szkolenia podstawowego z psychoterapii psychoanalitycznej.

Szkolenie obejmuje 41 zjazdów po 12 godzin szkoleniowych (razem 492 godziny szkoleniowe). Zajęcia będą odbywać się w XX weekend miesiąca, w sobotę i niedzielę. Program szkolenia obejmuje seminaria kliniczne (160 godzin szkoleniowych) i seminaria teoretyczne (332 godzin szkoleniowych), które realizowane będą w ramach dwóch modułów: modułu podstawowego i specjalistycznego.

Moduł podstawowy (222 godzin szkoleniowych) dotyczy teorii psychoanalitycznych, psychopatologii, zjawisk relacji terapeutycznej, techniki pracy z pacjentem dorosłym oraz zagadnień etycznych.

Moduł specjalistyczny (270 godzin szkoleniowych) obejmuje zagadnienia związane z psychoterapią psychoanalityczną dzieci i młodzieży: zagadnienia etyki pracy z dziećmi i młodzieżą, obserwację niemowląt, teorie rozwojowe i więzi, psychopatologię wczesnodziecięcą, dziecięcą i młodzieżową, diagnozę w terapii dzieci i młodzieży, organizację ram pracy terapeutycznej, technikę pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną, współpracę ze środowiskiem, procesy grupowe i rodzinne oraz seminaria kliniczne.

Od drugiego roku szkolenia wymagana jest praca kliniczna z pacjentem dziecięcym lub młodzieżowym w settingu co najmniej raz w tygodniu prowadzona pod superwizją.

 

  • Kwalifikacja

 

Rozpoczęcie szkolenia poprzedzone jest procedurą kwalifikacyjną. Etapy kwalifikacji:

1. analiza treści KARTY ZGŁOSZENIOWEJ przesłanej przez kandydata.

2. rozmowa kwalifikacyjna.

Do 2,5 letniego szkolenia specjalistycznego w psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży przystąpić może osoba, która: posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: medycyny, psychologii lub - w szczególnych przypadkach - innego, pokrewnego kierunku

ma zakończoną co najmniej 4 letnią psychoterapię lub psychoanalizę lub co najmniej od roku własną psychoterapię szkoleniową u terapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalizy u psychoanalityka IPA, w wymiarze co najmniej 3 sesji tygodniowo,

ma ukończone lub rozpoczyna drugi rok szkolenia podstawowego prowadzonego lub afiliowanego przez PTPP ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w sektorze medycznym lub pedagogicznym i prowadzi pracę kliniczną z pacjentami dziecięcymi i/lub młodzieżowymi

przedstawi rekomendację od superwizora do rozpoczęcia szkolenia w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży

Do 4,5 letniego szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży przystąpić może osoba, która: posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: medycyny, psychologii lub - w szczególnych przypadkach - innego, pokrewnego kierunku

zawodowo lub wolontaryjnie pracuje z dziećmi i/lub młodzieżą w sektorze medycznym lub pedagogicznym (psychoterapia, pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, terapia uzależnień, psychoedukacja w formie warsztatów psychologicznych

odbywa własną psychoterapię szkoleniową u terapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalizę u psychoanalityka IPA, w wymiarze co najmniej 3 sesji tygodniowo Do 2,5 letniego szkolenia specjalistycznego w psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży przystąpić może osoba, która:

posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: medycyny, psychologii lub - w szczególnych przypadkach - innego, pokrewnego kierunku

ma zakończoną co najmniej 4 letnią psychoterapię lub psychoanalizę lub co najmniej od roku własną psychoterapię szkoleniową u terapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalizy u psychoanalityka IPA, w wymiarze co najmniej 3 sesji tygodniowo,

ma ukończone lub rozpoczyna drugi rok szkolenia podstawowego prowadzonego lub afiliowanego przez PTPP ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w sektorze medycznym lub pedagogicznym i prowadzi pracę kliniczną z pacjentami dziecięcymi i/lub młodzieżowymi

przedstawi rekomendację od superwizora do rozpoczęcia szkolenia w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży

 

  • Kryteria ukończenia szkolenia

 

1. co najmniej 4 letnia własna psychoterapia szkoleniowa u terapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanaliza u psychoanalityka IPA, w wymiarze co najmniej 3 sesji tygodniowo 2. praca kliniczna z 3 pacjentami dziecięcymi prowadzona pod supewizją: - jeden pacjent przyjmowany co najmniej 2 razy w tygodniu superwizowany przez rok w supewizji indywidualnej raz na tydzień - jeden pacjent przyjmowany co najmniej 2 razy w tygodniu superwizowany przez rok w superwizji indywidualnej raz na tydzień albo w małej, max 4 osobowej grupie superwizyjnej odbywajacej się raz w tygodniu (2 godziny) przez 2 lata - jeden pacjent przyjmowany co najmniej raz w tygodniu superwizowany przez rok w superwizji indywidualnej min. raz na 2 tygodnie albo w małej max 4 osobowej grupie superwizyjnej odbywającej się raz w tygodniu (2 godziny) przez rok 3. pacjenci szkoleniowi muszą wywodzić się z dwóch z trzech następujących grup wiekowych: 0-6 lat; 6-12 lat; 12-18 lat. 4. przedstawienie opinii od superwizorów superwizujących pracę kliniczną z pacjentami szkoleniowymi .

 

  • Zespół szkoleniowy:

 

Ora Dresner - psychoanalityk, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, członek British Psychoanalytic Association, Tavistock Society of Psychotherapists, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Jest dyrektorem Camden Psychotherapy Unit.

Tomasz Fortuna - psychoanalityk Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Lekarz, pracuje jako psychiatra w ośrodku dziecięco-młodzieżowym Child and Family Consultation Service w Londynie. Członek Instytutu H. Segal i członek zespołu Londyńskiej Kliniki Psychoanalizy przy Instytucie Psychoanalizy.

Izabella Gogolewska – psychoanalityk szkoleniowy Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Dr. med. lekarz o specjalizacji psychoterapia i medycyna psychosomatyczna. Wykładowca i superwizor Instytutu Psychoanalizy, Psychoterapii, Psychosomatyki im. Karla Abrahama w Berlinie.

Maciej Musiał – psychoanalityk szkoleniowy tymczasowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Terapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi Psychoanalityczny Punkt Konsultacyjny.

Ewa Paszkiewicz - psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Terapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w warszawskich klinikach psychiatrycznych oraz w gabinecie prywatnym.

Małgorzata Sadowska - psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Terapeuta szkoleniowy, superwizor terapii dzieci, młodzieży i dorosłych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Superwizor psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

 

Proces szkolenia i rozwój szkolących się będzie systematycznie monitorowany. W trakcie szkolenia i (lub) na zakończenie roku szkolącemu się przekazywane będą uwagi szkoleniowe od prowadzących zajęcia.

 

Szkolenia

Teksty naukowe

O nas

Psychoanaliza

Aktualności

Audio-Wideo

Konferencje