81-844 Sopot ul. Armii Krajowej 95/1A · tel.fax:+48 551 01 35 +48 602 251 791

opptrojmiasto@wp.pl · musial_opptrojmiasto@wp.pl · punkt-konsultacyjny@wp.pl

Rozpoczęcie szkolenia poprzedzone jest procedurą kwalifikacyjną, do której przystąpić może osoba, która:

  • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: medycyny, psychologii lub - w szczególnych przypadkach - innego, pokrewnego kierunku
  • zawodowo lub wolontaryjnie realizuje psychoterapię lub pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową, terapię uzależnień czy też prowadzi psychoedukację w formie warsztatów psychologicznych.

Etapy kwalifikacji:
1. analiza treści KARTY ZGŁOSZENIOWEJ przesłanej przez kandydata.
2.rozmowa kwalifikacyjna.

Kryteria przyjęcia do Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej dotyczą:
- odbywania własnej psychoterapii szkoleniowej lub psychoanalizy,
- bieżącej pracy klinicznej z pacjentami,
Kandydat zobowiązuje się do podjęcia superwizji indywidualnej, która powinna być kontynuowana w trakcie szkolenia.

Szkolenia

Teksty naukowe

O nas

Psychoanaliza

Aktualności

Audio-Wideo

Konferencje