81-844 Sopot ul. Armii Krajowej 95/1A · tel.fax:+48 551 01 35 +48 602 251 791

opptrojmiasto@wp.pl · musial_opptrojmiasto@wp.pl · punkt-konsultacyjny@wp.pl

Wprowadzenie do Psychoterapii Psychoanalitycznej

1-roczny cykl seminaryjno-superwizyjny wprowadzający w metodologię psychoterapii psychoanalitycznej oraz przygotowujący do szkolenia w oparciu o program afiliowany w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej, merytorycznie zgodny ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej /EFPP/ oraz minimami określonymi w projekcie Ustawy o zawodach medycznych Ministerstwa Zdrowia.

NADZÓR MERYTORYCZNY: Maciej Musiał

CZĘŚĆ SUPERWIZYJNA

Uczestnicy szkolenia przygotowują i przedstawiają do dyskusji superwizyjnej materiał z prowadzonej przez siebie pracy terapeutycznej z pacjentem lub z jakiejkolwiek innej formy pracy indywidualnej tj. pomoc psychologiczna, interwencja psychologiczna, konsultacja, ewentualnie grupowej; terapeutycznej czy warsztatowej.

Materiał powinien składać się z dwóch części:
1. informacji ogólnej o pacjencie – dane demograficzne, powód zgłoszenia, historia relacji z obiektami oraz opis relacji terapeutycznej i
2. zapisu dwóch ostatnich sesji w dialogu.

Jeśli uczestnik szkolenia nie ma dostępu do pacjenta to przygotowuje materiał „Obserwacja kliniczna bez zadania terapeutycznego czy pomocowego”.

CZĘŚĆ SEMINARYJNA

 • Filozofia psychoterapii i struktura procesu postępowania analitycznego
 • Zasady terapii, setting i etyka
 • Elementy teorii psychoanalitycznych:
  Zygmunt Freud - Teoria popędów, Melanie Klein – Teoria relacji z obiektem, Hanna Segal – Teoria symbolizacji, teoria Winnicota
 • Podstawowe zjawiska relacji terapeutycznej:
  przeniesienie – przeciwprzeniesienie, regresja, acting – out, wgląd
 • Analiza i interpretacja:
  Król Edyp Sofoklesa, Księga Rodzaju: Adam i Ewa, Dziady Mickiewicza
 • Analiza zapisu konsultacji – wstępna diagnoza

Szkolenia

Teksty naukowe

O nas

Psychoanaliza

Aktualności

Audio-Wideo

Konferencje