81-844 Sopot ul. Armii Krajowej 95/1A · tel.fax:+48 551 01 35 +48 602 251 791

opptrojmiasto@wp.pl · musial_opptrojmiasto@wp.pl · punkt-konsultacyjny@wp.pl

AUTENTYCZNOŚĆ I JEJ PRZECIWPRZENIESIENIOWE LOSY

Maciej Musiał (2019). Abstrakt

W tekście rozważam niektóre aspekty pracy umysłu analityka, który zmaga się z własnym stanem emocjonalnym, pod wpływem projekcji pacjenta. W odniesieniu do słów Freuda o psychoanalityku jako „zawodzie niemożliwym”, skazanym na porażki, rozważam zdolność analityka do odczuwania zakłócenia w relacji z pacjentem i przepracowywania własnych stanów emocjonalnych, które ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia pacjenta.

Podkreślam, że istotnym elementem przepracowywania w przeciwprzeniesieniu jest zdolność analityka do uznania nie tylko tego, co odróżnia go od pacjenta, ale tego, co wydaje się do niego podobne. Analityk musi zadać sobie pytanie, na ile, przyjmując i pomieszczając projekcje pacjenta, jest gotowy do odczucia i wyobrażenia jakiegoś rodzaju podobieństwa do wewnętrznego obiektu pacjenta lub (i) stanu uczuć pacjenta wobec obiektu. Niewątpliwie wymaga to odwagi w mierzeniu się z własnym niepokojem i niepewnością, bo nieuchronnie konfrontuje analityka z jego osobistymi ograniczeniami i preferencjami do określonej relacji z obiektem. Jeśli uznać tę gotowość za autentyczność, to staje się ona kluczowym aspektem receptywności i pomieszczania, która umożliwia proces przekształcania projekcji pacjenta oraz rozumienie. Tym samym autentyczność analityka, tak jak myśli o niej Brenman Pick, wyraża się gotowością do badania własnego wkładu w diadę analityczną.

Wskazuję, że autentyczność wraz receptywnością, pomieszczaniem i przekształcaniem projekcji pacjenta postrzegam jako analityczny ideał, do którego analityk stara się dążyć i do którego może się tylko zbliżać. Jeśli ten ideał pozostaje odrębnym wobec ego obiektem aspiracji, to wspiera analityka w pracy z pacjentem. Jednak pod wpływem zakłóceń stanu emocjonalnego analityka, wynikających z dynamiki przeniesienia – przeciwprzeniesienia, następują zmiany wewnętrznych relacji między ego analityka a ideałem (ideał ego), a także narcyzmem (idealne ego) i superego analityka. Jeśli te zmiany mają charakter symbolicznych zrównań między nimi, to ideał przestaje wtedy pełnić funkcję aspiracji i dochodzi do rozegrania przeciwprzeniesienia. W oparciu o winietę kliniczną pokażę trzy scenariusze przeciwprzeniesieniowych zakłóceń w tych relacjach; ego analityka bądź to zrównuje się z ideałem, stając się narcystycznie niedostępne dla pacjenta, lub identyfikuje się z superego, stając się wobec niego krytyczny, lub też reaguje przygnębieniem i rezygnacją z powodu krytycznej oceny własnego superego wynikającej ze zbytniego oddalenia ego od ideału.

  •  
  •  
  •  
  •  

Tragiczna śmierć Prezydenta Pawła Adamowicza - oświadczenie OPP

II SYMPOZJUM im. Hanny Segal. Irma Brenman Pick. Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu. Nowe spojrzenie. 2.04.2016 w Warszawie. ISPHS.

 

DEPRESJA. Teoria i terapia. Wykłady, seminaria, superwizja.

Prowadzenie: Maciej Musiał.
27 lutego, 19 marca i 16 kwietnia 2016. Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto.

ilustracja

Kurs dla terapeutów, psychologów klinicznych i psychiatrów pogłębiający rozumienie pacjentów doświadczających utraty, żałoby i zmagających się z objawami obniżonego nastroju oraz depresji. Przedstawione zostaną psychoanalityczne koncepcje żałoby i depresji oraz model pracy krótko i długoterminowej. Zajęcia będą miały charakter wykładowo - seminaryjno – superwizyjny. Cześć kliniczna opierać się będzie na case study i materiale wniesionym przez uczestników kursu. Uczestnicy kursu otrzymują literaturę elektroniczną oraz materiały szkoleniowe. Cykl obejmuje 24 godzin szkoleniowych, 3 zajęcia sobotnie w godzinach 10-13 i 14-17; 27 luty, 19 marzec i 16 kwiecień. Koszt: 590 zł.
Zgłoszenia: opptrojmiasto@wp.pl przyjmujemy do 19 lutego.

Klein i Winnicott w dialogu. Jan Abram i Robert Hinshelwood Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne Sobota 21.XI. w Warszawie. PTPa.

Wczesna interwencja w psychozie. Gdańsk, 16.10.2015 ISP im. Hanny Segal, PTPP, Instytut Psychologii UG

XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Sopot 17.10.2015

Edna O'Shaughnessy w Warszawie 3.10.2015

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

David Bell w Trójmieście 19.09.

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

David Bell poprowadzi seminaria kliniczne i wygłosi wykład:
Popęd śmierci; fenomenologiczne perspektywy współczesnej teorii kleinowskiej.

John Steiner w Krakowie

Sobota 9 maja 2015 r.

Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, Kraków

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal Katedra Psychoterapii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Babińskiego

 

FILM NA KOZETCE 5.XII.

Ora Dresner w dyskusji filmu Dziewczyna z szafy w reż. Bodo Koxa. Moderator: Maciej Musiał.

Gościem wieczoru będzie Ora Dresner, psychoanalityk British Psychoanalytic Association, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, członek Tavistock Society of Psychotherapists. Jest dyrektorem Camden Psychotherapy Unit, instytucji publicznej, która oferuje m.in. niskopłatną psychoterapię osobom dorosłym. Jest członkiem Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Od lat szkoli i superwizuje w Warszawie i w Trójmieście, także w OPP Trójmiasto prowadząc między innymi seminaria Obserwacji Niemowląt.

Piątek godzina 18.00 w auli UG ul. Wita Stwosza.

Tekst alternatywny

I Sympozjum Hanny Segal odbędzie 29 marca 2014 roku w Sopocie.

Organizatorami Sympozjum są Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Informacje o Sympozjum znaleźć można na stronie ISP www.isphs.pl oraz na stronie Melanie Klein Trust www.melanie-klein-trust.org.uk. Referaty wygłoszą i dyskutować będą: Ana Paulina Sauma, David Bell, Ignes Sodre, Robert Hinselwood z Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Iza Gogolewska z Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Pere Bea Torras z Hiszpańskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W ramach Pre-sympozjum 28.03 odbędą się 3 grupy superwizyjne.

FILM NA KOZETCE - KINO I PSYCHOANALIZA

projekt łączy myśl psychoanalityczną ze sztuką filmową. Organizatorami projektu są: DKF Miłość Blondynki UG, Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej a także Koło Filmoznawców UG i Instytut Filologii Polskiej.

Celem projektu jest propagowanie myśli psychoanalitycznej poprzez podkreślenie jej związków z filmem. Comiesięczne spotkania i dyskusje są wymianą myśli o zawartych w filmach ludzkich postawach, ukrytych znaczeniach oraz motywach postępowania. Podczas kolejnych spotkań prezentowane będą filmy, których treść i forma ukazują złożoność funkcjonowania ludzkiego umysłu w jego relacji ze światem. Moderatorem dyskusji jest prof. UG dr hab. Krzysztof Kornacki, filmoznawca Katedry Kultury i Sztuki. Gośćmi dyskusji są psychoanalitycy, psychoterapeuci analityczni oraz przedstawiciele innych dziedzin humanistyki.

Radę Programową projektu tworzą: Joanna Prendota, Maciej Musiał, Magdalena Żylicz i Justyna Świerczyńska. www.ack.ug.edu.pl www.psychoanaliza.gda.pl www.ptpp.pl

Film Ida w reż. Pawła Pawlikowskiego (główne nagrody na festiwalach w Gdyni, Warszawie i Londynie) dyskutować będą prof. Tomasz Szkudlarek, przedstawiciel pedagogiki kultury i pedagogiki radykalnej oraz Maciej Musiał, psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Projekt organizowany jest przez OPP Trójmiasto, DKF Miłość Blondynki i PTPP.

21.02.2014, g.18.00, Wydział Humanistyczny UG, ul Wita Stwosza 55, aula 039, kolejny pokaz filmowy wraz z dyskusją panelową. Film W kręgu miłości w reż. Felixa van Groeningena. Dyskutanci: Dorota Orłowska-Drąg, superwizor oraz terapeuta szkoleniowy PTPP, dr Barbara Świąder-Puchowska, wykładowca UG, teatrolog, dziennikarka oraz autorka zdjęć filmowych oraz Roman Puchowski,wokalista i instrumentalista.

Spotkanie z Egle Laufer, psychoanalitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego autorką wielu publikacji na temat psychoanalizy dzieci i młodzieży, m. in. wydanej w Polsce książki „Okres dojrzewania i załamanie rozwoju: perspektywa psychoanalityczna” – Moses Laufer, Egle Laufer. 15-16.11.2013 w Warszawie.

Krótkie kursy i szkolenia

 

Plakat

 

Daniele i Jean - Michel Quinodoz psychoanalitycy Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego gościli w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Warszawie 14.02.2013 roku.

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 lipca 2011 zmarła w Londynie

dr Hanna Segal

najwybitniejsza polskojęzyczna psychoanalityczka, członkini Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego,
honorowa członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Dr Hannie Segal zawdzięczamy rozwój psychoanalizy w Polsce.
W latach 2004 i 2010 odwiedzała także Sopot prowadząc wykłady i seminaria dla trójmiejskich psychoterapeutów psychoanalitycznych.

członkowie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego
z Regionu Trójmiejskiego

 

NAUKOWOŚĆ PSYCHOTERAPII I
STOSUNEK DO PRAWDY W POSTĘPOWANIU TERAPEUTYCZNYM

 

Trójmiejskie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
zaprasza na panel dyskusyjny
4.XII.2010 o godzinie 11.

W Panelu udział wezmą: profesor Z. de Barbaro, Wojciech Hańbowski i Maciej Musiał.

Miejsce: Sala nr 1. Wydział Mat, Fizyki i Infomatyki. Gdańsk ul. Wita Stwosza 57

 

Hanna Segal w Sopocie

W dniach 12-21 maja w Sopocie gościła dr Hanna Segal. Była to Jej druga wizyta w Sopocie. Poprzednia miała miejsce w 2004 roku. Mieliśmy wyjątkową okazję do kontaktu i superwizji z jednym z ostatnich żyjących klasyków psychoanalizy. Dr Segal zgodziła się na spotkanie otwarte dla grona 80 osób - kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, terapeutów i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, podczas którego ustosunkowała się do kilku zaproponowanych przez nas tematów.

Spotkanie przebiegało w niezwykle poruszającej atmosferze. Pośród wielu interesujących kwestii poruszonych przez dr Segal wymienię tylko niektóre.

Dr Segal zarysowała kluczowe elementy postawy analitycznej. Podkreśliła utrzymywanie settingu jako podstawę analitycznej postawy włącznie z wewnętrznym settingiem analityka. Istotę sytuacji analitycznej pokazała przez pryzmat zasady nieoznaczoności Heisenberga. Obserwator sytuacji analitycznej jest powiązany z badanym obiektem i uczestniczy w tej relacji. Pacjent i analityk wpływają na siebie wzajemnie i zmieniają się.

Kolejną kwestią, którą rozwinęła dr Segal był rozwój teorii analitycznej od Freuda poprzez Klein po teorię postkleinowską. Zarysowała historię rozwoju pojęcia i zjawiska przeciwprzeniesienia. Ustosunkowała się do różnic i podobieństw sposobu pracy z Jej bliską przyjaciółką Betty Joseph. Zaznaczyła, że różnice są wyolbrzymiane w tej materii – Joseph bardziej koncentruje się na interpretacji przeniesienia, gdy Segal interpretuje nieświadomą fantazję i podkreśla rolę rzeczywistości. Motyw podtrzymywanie ognia z powieści W drodze, o której mówiła Hanna Segal stał się pointą spotkania – motyw dobrego obiektu.

W trakcie swojego pobytu dr Segal prowadziła seminaria kliniczne dla grupy warszawskiej i dwóch trójmiejskich. Na koniec pobytu w Sopocie Hanna Segal zgodziła się na rozmowę rejestrowaną kamerą. Film na dvd ukaże się niebawem i jest zapisem uwag dr Segal dotyczących m.in. postawy analitycznej, zmian w technice i teorii analitycznej oraz naukowego statusu psychoanalizy.

Pobyt Hanny Segal był również czasem wypoczynku, w którym codzienne pływanie w basenie było podstawowym jego punktem.

Hanna Segal urodziła się w 1918 roku w Łodzi i wyjechała z Polski w 1939 roku. W związku z wybuchem II Wojny Światowej osiedliła się w Wielkiej Brytanii. Odbyła analizę u Melanii Klein. W 1949 roku została członkiem brytyjskiego towarzystwa psychoanalitycznego /British Psycho-Analytical Society/ i z czasem stała się jednym z najbliższych współpracowników Melanii Klein. Segal uchodzi za jednego trzech największych kontynuatorów myśli Melanii Klein, obok Wilfrieda Biona i Herberta Rosenfelda. Segal dwukrotnie pełniła funkcję wieceprezydenta International Psychoanalytic Association najbardziej prestiżowej organizacji psychoanalitycznej założonej przez Freuda w 1910 roku.

Hannie Segal zawdzięczamy czytelną egzegezę teorii Melanii Klein oraz, pośród bogatej twórczości naukowej Segal, koncepcję formowania się symbolu i koncepcję dzieła sztuki. Istotnym watkiem jej pracy było ukazanie klinicznej użyteczności popędu śmierci ora związki między rzeczywistością i fantazją.

Dr Segal opublikowała wiele tekstów oraz kilka książek: Wprowadzenie do teorii m. Klein (1964), Klein (19979), Pisma Hanny Segal (1981), Marzenia senne, wyobraźnia i sztuka (1991 oraz Psychoanaliza, literatura i wojna (1997).

Szkolenia

Teksty naukowe

O nas

Psychoanaliza

Aktualności

Audio-Wideo

Konferencje